Veritabanı Yönetimi için MySQL (Mysqladmin) Komutları

mysqladmin , MySQL sunucusuyla birlikte gelen bir komut satırı yardımcı programıdır ve Veritabanı Yöneticileritarafından kök şifresini ayarlama, kök şifresini değiştirme, mysql işlemlerini izleme, ayrıcalıkları yeniden yükleme, sunucu durumunu kontrol etme vb. gibi bazı temel MySQL görevlerini kolayca gerçekleştirmek için kullanılır.

1. MySQL Root şifresi nasıl ayarlanır?

MySQL sunucusunun yeni kurulumunu yaptıysanız , root kullanıcı olarak bağlamak için herhangi bir şifre gerektirmez. Kök kullanıcı için MySQL şifresini ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanın.

# mysqladmin -u root password YOURNEWPASSWORD

2. MySQL Root şifresini nasıl değiştirebilirim?

MySQL root şifresini değiştirmek veya güncellemek istiyorsanız, aşağıdaki komutu yazmanız gerekir. Örneğin, eski şifrenizin 123456 olduğunu ve yeni şifreyle değiştirmek istediğinizi söyleyin.

mysqladmin -u root -p123456 password 'xyz123'

3. MySQL Server’ın çalıştığını nasıl kontrol edebilirim?

MySQL sunucusunun çalışır durumda olup olmadığını öğrenmek için aşağıdaki komutu kullanın.

# mysqladmin -u root -p ping

Enter password:
mysqld is alive

4. Hangi MySQL sürümünü çalıştırdığımı kontrol etme?

Aşağıdaki komut, geçerli çalışma durumu ile birlikte MySQL sürümünü gösterir.

# mysqladmin -u root -p version

Enter password:
mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.5.28, for Linux on i686
Copyright (c) 2000, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Server version     5.5.28
Protocol version    10
Connection       Localhost via UNIX socket
UNIX socket       /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:         7 days 14 min 45 sec

Threads: 2 Questions: 36002 Slow queries: 0 Opens: 15 Flush tables: 1 Open tables: 8 Queries per second avg: 0.059

5. MySQL sunucusunun mevcut durumunu nasıl öğrenebilirim?

MySQL sunucusunun güncel durumunu bulmak için aşağıdaki komutu kullanın. Mysqladmin komut durumunu gösterir çalışma süresi çalıştıran iş parçacığı ve sorgular.

# mysqladmin -u root -ptmppassword status

Enter password:
Uptime: 606704 Threads: 2 Questions: 36003 Slow queries: 0 Opens: 15 Flush tables: 1 Open tables: 8 Queries per second avg: 0.059

6. Tüm MySQL Server Değişkenlerinin ve değerlerinin durumu nasıl kontrol edilir?

MySQL server değişkenlerinin ve değerlerinin tüm çalışma durumunu kontrol etmek için aşağıdaki komutu yazın. Çıktı aşağıdakine benzer olacaktır.

# mysqladmin -u root -p extended-status

Enter password:
+------------------------------------------+-------------+
| Variable_name              | Value    |
+------------------------------------------+-------------+
| Aborted_clients             | 3      |
| Aborted_connects             | 3      |
| Binlog_cache_disk_use          | 0      |
| Binlog_cache_use             | 0      |
| Binlog_stmt_cache_disk_use        | 0      |
| Binlog_stmt_cache_use          | 0      |
| Bytes_received              | 6400357   |
| Bytes_sent                | 2610105   |
| Com_admin_commands            | 3      |
| Com_assign_to_keycache          | 0      |
| Com_alter_db               | 0      |
| Com_alter_db_upgrade           | 0      |
| Com_alter_event             | 0      |
| Com_alter_function            | 0      |
| Com_alter_procedure           | 0      |
| Com_alter_server             | 0      |
| Com_alter_table             | 0      |
| Com_alter_tablespace           | 0      |
+------------------------------------------+-------------+

7. Tüm MySQL sunucusunu Değişkenler ve Değerler nasıl görebilirim?

MySQL sunucusunun tüm çalışan değişkenlerini ve değerlerini görmek için aşağıdaki komutu kullanın.

# mysqladmin -u root -p variables

Enter password:
+---------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Variable_name                   | Value                    |
+---------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| auto_increment_increment             | 1                      |
| auto_increment_offset               | 1                      |
| autocommit                    | ON                      |
| automatic_sp_privileges              | ON                      |
| back_log                     | 50                      |
| basedir                      | /usr                     |
| big_tables                    | OFF                     |
| binlog_cache_size                 | 32768                    |
| binlog_direct_non_transactional_updates      | OFF                     |
| binlog_format                   | STATEMENT                  |
| binlog_stmt_cache_size              | 32768                    |
| bulk_insert_buffer_size              | 8388608                   |
| character_set_client               | latin1                    |
| character_set_connection             | latin1                    |
| character_set_database              | latin1                    |
| character_set_filesystem             | binary                    |
| character_set_results               | latin1                    |
| character_set_server               | latin1                    |
| character_set_system               | utf8                     |
| character_sets_dir                | /usr/share/mysql/charsets/          |
| collation_connection               | latin1_swedish_ci              |
+---------------------------------------------------+----------------------------------------------+

8. Çalışan tüm MySQL sunucusunun Süreci nasıl kontrol edilir?

Aşağıdaki komut, tüm çalışan MySQL veritabanı sorgu işlemlerini gösterecektir.

# mysqladmin -u root -p processlist

Enter password:
+-------+---------+-----------------+---------+---------+------+-------+------------------+
| Id  | User  | Host      | db   | Command | Time | State | Info       |
+-------+---------+-----------------+---------+---------+------+-------+------------------+
| 18001 | rsyslog | localhost:38307 | rsyslog | Sleep  | 5590 |    |         |
| 18020 | root  | localhost    |     | Query  | 0  |    | show processlist |
+-------+---------+-----------------+---------+---------+------+-------+------------------+

9. MySQL sunucusunda bir veritabanı nasıl oluşturulur?

MySQL sunucusunda yeni bir veritabanı oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanın.

# mysqladmin -u root -p create databasename

Enter password:
# mysql -u root -p

Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 18027
Server version: 5.5.28 MySQL Community Server (GPL) by Remi

Copyright (c) 2000, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| databasename    |
| mysql       |
| test        |
+--------------------+
8 rows in set (0.01 sec)

mysql>

10. Bir Veritabanını Devre Dışı Bırakma

Bir Veritabanını MySQL sunucusun da devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutu kullanın. ‘ Y ‘ tuşuna basmanız istenecektir.

# mysqladmin -u root -p drop databasename

Enter password:
Dropping the database is potentially a very bad thing to do.
Any data stored in the database will be destroyed.

Do you really want to drop the 'databasename' database [y/N] y
Database "databasename" dropped

11. MySQL Ayrıcalıklarını nasıl yeniden yükleyebilir / yenileyebilirim?

Yeniden yükle komutu, sunucuya hibe tablolarını yeniden yüklemesini söyler. Yenileme komutu basması tüm tabloları ve günlük dosyalarını yeniden açar.

# mysqladmin -u root -p reload;
# mysqladmin -u root -p refresh

12. MySQL sunucusu Güvenle nasıl kapatılır?

MySQL sunucusunu güvenli bir şekilde kapatmak için aşağıdaki komutu yazın.

mysqladmin -u root -p shutdown

Enter password:

MySQL sunucusunu başlatmak / durdurmak için aşağıdaki komutları da kullanabilirsiniz.

# /etc/init.d/mysqld stop
# /etc/init.d/mysqld start

13. Bazı yararlı MySQL Flush komutları

Aşağıda, açıklamalarıyla birlikte bazı yararlı yıkama komutları verilmiştir.

 1. flush-hosts: Tüm ana bilgisayar bilgilerini ana bilgisayar önbelleğinden temizler.
 2. flush-tables: Tüm tabloları yenileme.
 3. flush-threads: Tüm iş parçacığı önbelleğini temizle.
 4. flush-logs: Tüm bilgi loglarını temizle.
 5. flush-privileges: Tabloları yeniden yükleyin (yeniden yükle ile aynı).
 6. flush-status: Durum değişkenlerini siler.
# mysqladmin -u root -p flush-hosts
# mysqladmin -u root -p flush-tables
# mysqladmin -u root -p flush-threads
# mysqladmin -u root -p flush-logs
# mysqladmin -u root -p flush-privileges
# mysqladmin -u root -p flush-status

14. Sleeping MySQL Client Process nasıl sonlandırılır?

Uyuyan MySQL istemci işlemini tanımlamak için aşağıdaki komutu kullanın.

# mysqladmin -u root -p processlist

Enter password:
+----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
| Id | User | Host   | db | Command | Time | State | Info       |
+----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
| 5 | root | localhost |  | Sleep  | 14  |    | |
| 8 | root | localhost |  | Query  | 0  |    | show processlist |
+----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+

Şimdi, aşağıdaki komutu kill ve process ID ile aşağıda gösterildiği gibi çalıştırın.

# mysqladmin -u root -p kill 5

Enter password:
+----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
| Id | User | Host   | db | Command | Time | State | Info       |
+----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
| 12 | root | localhost |  | Query  | 0  |    | show processlist |
+----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+

Birden fazla işlemi sonlandırmak isterseniz , işlem kimliğini aşağıda gösterildiği şekilde virgülle geçirin.

# mysqladmin -u root -p kill 5,10

15. Çoklu mysqladmin komutları birlikte nasıl çalıştırılır?

Birden fazla ‘ mysqladmin ‘ komutunu birlikte çalıştırmak istiyorsanız, komut bu şekilde olacaktır.

# mysqladmin -u root -p processlist status version

Enter password:
+----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
| Id | User | Host   | db | Command | Time | State | Info       |
+----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
| 8 | root | localhost |  | Query  | 0  |    | show processlist |
+----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
Uptime: 3801 Threads: 1 Questions: 15 Slow queries: 0 Opens: 15 Flush tables: 1 Open tables: 8 Queries per second avg: 0.003
mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.5.28, for Linux on i686
Copyright (c) 2000, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Server version     5.5.28
Protocol version    10
Connection       Localhost via UNIX socket
UNIX socket       /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:         1 hour 3 min 21 sec

Threads: 1 Questions: 15 Slow queries: 0 Opens: 15 Flush tables: 1 Open tables: 8 Queries per second avg: 0.003

16. Uzak mysql sunucusu nasıl bağlanır?

Uzak MySQL sunucusunu bağlamak için, -h ( host ) komutunu uzak makinenin IP Adresi ile kullanın.

# mysqladmin -h 172.16.25.126 -u root -p

17. Uzak MySQL sunucusunda komut çalıştırma

Uzak MySQL sunucusunun durumunu görmek istediğinizi varsayalım , o zaman komut olacaktır.

# mysqladmin -h 172.16.25.126 -u root -p status

18. Bir ikincil sunucu üzerinde MySQL çoğaltması nasıl başlatılır / durdurulur?

Kurtarma sunucusundaki MySQL çoğaltmasını başlatmak / durdurmak için aşağıdaki komutları kullanın.

# mysqladmin -u root -p start-slave
# mysqladmin -u root -p stop-slave

19. MySQL sunucusunu Debug Information log

Sunucuya, olay zamanlayıcı hakkında bilgiler de dahil olmak üzere kullanılan kilitler, kullanılan bellek ve sorgu kullanımı hakkındaki hata ayıklama bilgilerini MySQL günlük dosyasına yazmalarını söyler.

# mysqladmin -u root -p debug

Enter password:

20. Mysqladmin seçenekleri ve kullanımları nasıl görülür?

Daha fazla seçenek ve myslqadmin komutunun kullanımı hakkında bilgi edinmek için aşağıda gösterildiği gibi yardım komutunu kullanın. Mevcut seçeneklerin bir listesini gösterecektir.

# mysqladmin --help

Bu makaledeki örneklere neredeyse tüm ” mysqladmin ” komutlarını  ele aldık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir