RAID Nedir ? Windows Server kullanarak RAID kurulumu

Redundant Array of Inexpensive Disks kelimelerinin kısaltılmışı olan RAID, iki veya daha fazla disk kullanarak, daha yüksek performans ve daha güvenilir hacimler oluşturmamızı sağlar.

Örneğin, 100GB boyutunda 3 adet diskinizin olduğunu düşünün, RAID ile, 3 adet diskten 300GB boyutunda tek bir hacim/bölüm elde edebilirsiniz. Veya 2 diski kullanarak, 100GB boyutunda aynalanmış/mirrored tek bir hacim elde edebilirsiniz. Bu durumda, aynı veri her iki diske de yazılır; eğer disklerden biri bozulursa, diğeri çalışmaya devam eder.

Uzun lafın kısası, RAID yapıları, daha hızlı ve daha güvenli hacimler elde etmemizi sağlarlar. Bu da, kurumsal ağlarda gerekli olan sürekliliğin sağlanması için çok önemlidir. Örneğin, bir bankada veri tabanı sunucunuz varsa, bu sunucunun sürekli olarak yüksek bir verimle çalışması gerekmektedir.  Eğer bu sunucuda disk bozulur ve veri tabanı erişilemez duruma gelirse tüm sistem işleyemez duruma gelir. Bu nedenle, güvenliğin ve devamlılığın önemli olduğu sunucularda RAID yapıları kullanılır.

RAID yapıları, donanımsal ve yazılımsal olarak oluşturulabilirler. Eğer donanımsal RAID oluşturacaksanız, bir RAID kartına ihtiyacınız var demektir. RAID kartı, anakart üzerinde tümleşik olarak gelebilir ya da ayrı bir kart olarak satın alınabilir. Diskleri RAID kartı üzerindeki uygun yerlere/könektörlere bağlayarak RAID elde edebilirsiniz. Yüksek performans ve süreklilik için, donanımsal RAID her zaman daha iyi sonuçlar verir.

Yazılımsal RAID, işletim sistemi tarafından oluşturulurlar. Doğal olarak, performansı donanımsal RAID yapılarına göre daha düşüktür. Eğer Windows Server 2012 ile RAID oluşturmak istiyorsanız, aşağıda anlatılan ve sık kullanılan RAID yapılarını kullanabilirsiniz.

RAID 0
 • RAID 0 ; İki veya daha fazla disk kullanarak, RAID 0 olarak adlandırılan bölüm oluşturulur. Yazılacak veriler tüm disklere dağıtılır ve daha sonra da farklı disklerden okunur. Örneğin, her iki disk kullanılarak bir bölüm oluşturulduysa, veriler bu iki diske paylaştırılır. Bu şekilde, daha yüksek yazma ve okuma hızları elde edilir. Fakat disklerden biri bozulursa tüm veriler kaybolur. Dolayısıyla, sürekliliğin gerekli olduğu yerlerde tavsiye edilmez, sadece hızın önemli olduğu yerlerde kullanılır.
 • RAID 1 ; Aynı veri, en az 2 diske yazılır. Böylece, disklerden biri göçtüğünde diğeri çalışmaya devam eder. Yani, RAID 1 sayesinde sistemin sürekliliği sağlanmış olur. Herhangi bir hız artışı söz konusu değildir. Amaç, sistemin yedekli olarak çalışmasıdır. Aynı veri, 2 ya da daha fazla diske yazıldığı için maliyet artar.
RAID 5
 • RAID 5 ; Bu yapı, en az 3 disk ile elde edilir. Diskin birine verinin yedeği yazılırken, diğerlerine dağıtılır. Daha yüksek okuma ve yazma hızı elde edilir. Disklerden biri bozulduğunda veri kaybı olmaz, diğeri çalışmaya devam eder. Bozulan diskin yerine takılan yeni disk üzerine, otomatik olarak tüm veriler oluşturulur. En pahalı fakat en güvenli seçenektir. Bu nedenle sürekliliğin önemli olduğu sunucularda sık kullanılır.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, kullandığınız yazılımın isteklerine göre, uygun bir RAID yapısı tercih edebilirsiniz. Eğer sizin için, yedekleme ve süreklilikten ziyade hız önemliyse RAID 0 en uygun seçenektir. Eğer hızdan ziyade süreklilik önemliyse, RAID 1 en iyi seçenek olarak görülmektedir. Her ikisi de önemliyse, RAID 5 tercih edilmelidir. RAID 5 ile, hem performans hem de yedeklemeli bir yapı elde edersiniz.

Hacimlerin Oluşturulması

Windows Server 2012 ile, temel diski dinamik diske çevirdikten sonra, hacim oluşturmaya başlayabilirsiniz. Hacim oluşturmak için ilgili diske gidin ve sağ tıkladıktan sonra, açılan menüden uygun komutu çalıştırın.

Seçenekler arasında 5 farklı hacim oluşturma komutu bulunmaktadır. İhtiyacınıza uygun komutu çalıştırdıktan sonra, sihirbazın yönergelerini takip ederek hacimleri kolayca oluşturabilirsiniz. Windows Server 2012 ile oluşturulabilecek hacimler ve açıklamaları aşağıda ki gibidir.

         HACİM TÜRÜ                              AÇIKLAMA

 • Simple ; Tek bir disk kullanarak oluşturulan hacimdir. Temel disklerde kullanılan bölümlere benzer.
 • Spanned ; Birden fazla disk kullanarak oluşturulan hacimdir. Farklı disklerde, farklı boyutlarda boş alanlar olduğunu düşünün. Tüm bu alanları kullanarak bir hacim oluşturulabilir ve bu alanları değerlendirebilirsiniz.
 • Striped ; İki veya daha fazla disk kullanılarak oluşturulan hacimdir. Bu tür hacimler, her diskten belli bir alan alır ve verileri bu alanlara dağıtırlar. Böylece, daha yüksek okuma ve yazma hızı elde edilir. Ayrıca, RAID 0 olarak da bilinir.
 • Mirrored ; En az iki disk ile oluşturulan bir hacim türüdür. Bu hacimde, her diskten belli bir alan alınır ve aynı veriler tüm alanlara yazılır. Böylece, yedekleme sağlanır, disklerden biri bozulduğunda diğeri çalışmaya devam eder. Bu hacim türü RAID 1 olarak da bilinir.
 • RAID 5 ; En az 3 disk kullanarak oluşturulur. Her diskten belirli bir alan alınır ve disklerin birine verinin yedeği yazılırken, diğerlerine aynı veri dağıtılır. Bu tür hacimlerde hem yüksek performans hem de yedekleme elde edilir.

Aşağıdaki örnekte, dinamik diske çevrilmiş iki diskteki boş alanlar kullanılarak Stripped / RAID 0 yapısında bir hacim oluşturulmaktadır. Aynı adımları takip ederek, sizde benzer yapılar oluşturabilirsiniz.

 • Server Manager > Tools > Computer Management > Storage > Disk Management Konsolunu çalıştırın.
 • Striped tipinde, hacim için en az 2 dinamik disk gerekmektedir. Eğer diskler dinamik değilse, ilgili diske sağ tıklayın ve Convert to Dynamic Disk komutunu çalıştırın.
 • İlgili diske gelip, boş alana (unallocated) sağ tıklayın ve New Striped Volume komutunu çalıştırın. Komut çalıştığında, New Striped Volume Wizard adlı sihirbaz çalışır.
Stripped Volume Komutu
 • Sihirbazın ilk adımında, Striped Volume hakkında bilgi verilir. Next düğmesine tıklayıp devam edin. ikinci adımda, Select Disks penceresi açılır. Bu pencerede, hangi diskler kullanılarak hacim oluşturulacağı belirlenir. Available kutusunda, eklenebilecek diskler bulunmaktadır. Buradaki diskler seçtikten sonra  Add düğmesine tıklayın ve selected kutusuna taşıyın. Selected kutusundaki diskler kullanılarak, Striped Volume oluşturulacaktır. Eğer gerekirse, Remove komutu ile Slected kutusundaki diskleri kaldırabilirsiniz. Bu örneğimizde, iki disk olduğu için, Striped Volume iki disk ile oluşturulacaktır. Soldaki kutuda bulunan DİSK 2 seçilip, Add düğmesine tıklanır. Disk 1 zaten 3. adımda sağ tıklanıp, New striped Volume komutu çalıştırılarak seçilmişti.
Disklerin Seçilmesi
 • Selected kutusunda, hacim oluşturacak disklerin adı ve boyutu görülmektedir. Striped Volume oluştururken, her iki diskten de aynı boyutta alan alınır. Selected kutusunun altında, yeni oluşacak hacim boyutu görülmektedir. Eğer istenirse, Select the amount of space ile, yeni oluşturulacak hacim boyutuna karar verdikten sonra, Next düğmesine tıklayın.
 • Yeni oluşacak bölüm/hacim için bir sürücü harfi seçin, Eğer isterseniz, yeni sürücüyü herhangi bir klasöre de bağlayabilirsiniz (mount). Bu durumda sürücü, ilgili klasör ile temsil edilir. Bu işlem genelde, sürücü harfleri bittiyse veya disk dolduysa ve aynı diskte çalışıyormuş gibi devam etmek istiyorsanız tercih edilir. Sürücü harfini atadıktan sonra, Next düğmesine tıklayın ve sonraki pencereye gidin.
 • Sürücü Harfinin Belirlenmesi
 • İşlem özetini gördükten sonra, Finish düğmesine tıklayarak sihirbazı sonlandırın. Artık, iki disk kullanarak oluşturulmuş bir Striped Volume sahipsiniz. Bu hacim üzerine yazılan veriler bu iki diske paylaştırılacak. Yine veriler okunurken iki ayrı diskten okunacak. Böylece, daha hızlı okuma ve yazma hızı sağlanacak.
 • Hacimin Biçimlendirilmesi

Hacimin Görünümü
 • Eğer File Explorer açılırsa, yeni oluşturulan Haciminizin / Sürücünüzün kullanıma hazır olduğunu görürsünüz. Burada, oluşturulan hacim tek bir sürücü olarak görünür ama aslında iki veya daha fazla disk kullanılarak oluşturulmuştur.
 • Oluşturulan hacmi silmek için hacim üzerine sağ tıklayıp, Delete Volume komutunu çalıştırabilirsiniz.

 

 

 

Yazı oluşturuldu 71

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön