PHP İLE NELER YAPILABİLİR?

PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) ile sayılamayacak kadar çok işlem yapılabilir. En azından fikir olması için birkaç örnek verecek olur isek; • Durağan olmayan ve tamamen dinamic (dinamik) bir yapıya sahip web siteleri yapılabilir. • Her seviye…

Windows:Network Load Balancing

NLB; web server, FTP, exchange server, RDS (remote desktop service) gibi rollerin çalışmaları esnasında herhangi bir aksama meydana gelmesi durumunda ya da yük dengelemesi amacıyla dışarıdan gelen istekleri (request), aynı hizmeti veren diğer sunuculara dağıtarak sistemin dar boğaza düşmesini engellemeyi sağlayan özelliktir (feature). NLB’nin kurulumu…

LİNUX | Hiyerarşik Düzendeki Dosyaların İşlevleri

/bin İşletim sisteminizi kullanmak için gereken birçok komut /bin klasörü altındadır. cat, mkdir, cp, ls, mv, rm vb. temel komutların hepsi buradadır. Sistem boot ettiğinde, ilk olarak /bin klasörü çalışır hâle getirilir. Sistemde ne kadar ciddi bir sorun olursa olsun /bin klasöründeki komutlar çalışmaya devam eder. Bu sayede sisteminizde bir sorun meydana geldiğinde /bin klasörü altındaki…

Group Policy (Yönetim İlkeleri) Nedir?

Etki alanında bulunan bilgisayarların ayarını merkezi olarak yapmaya yarayan bir teknolojidir, ağdaki istemci ayarlarını teker teker Control Panel veya Registry kullanarak yapmak yerine, Server Manager > Tools menüsünde bulunan Group Policy Management konsolu kullanılarak toplu bir şekilde yapılır. Group Policy Management konsolu kullanılarak oluşturulan ayarlar/ilkeler, tüm etki alanına veya etki alanındaki belli bir Organizational Unit’e uygulanabilir….

Windows Registry Nedir?

Control Panel ile görsel olarak yaptığımız ve yapamadığımız bir çok ayarı Registry ile yapabiliriz. Registry, bilgisayar ayarlarının tutulduğu ve bu ayarların metin tabanlı olarak yapıldığı veri tabanıdır. Bilgisayar her açıldığında buradaki ayarlar yüklenir ve bilgisayar bu ayarlarla çalışır. Registry’de düzenleme yapmak için komut satırına regedit yazılır ve Enter’a basılır. Registry editöründeki her dala, key (anahtar) adı verilir. Her…